A Szovátai Népi Játszóház önkéntes pedagógusai több mint egy évtizede azon munkálkodnak, hogy a felnövekvő nemzedékekben felkeltsék és ébren tartsák a néphagyományok, népzene, néptánc, népi kézművesség iránti érdeklődést a városban és a gazdag népi kultú-rával rendelkező Sóvidéken.